Pro prodávající jsou všechny služby zdarma !!!


 

A kupujícím se snažíme nabízet nemovitosti za koncové ceny, takže většinou neplatíte žádné provize navíc k nabídkové prodejní ceně !!!


 

Provize za jednotlivé služby jsou smluvní - níže uvedené provize jsou doporučené, ale jsme schopni Vám, v odůvodněných případech, poskytnout i výhodnější cenové podmínky. Více až při osobním jednání. Orientačně se podívejte na ceník viz níže:

 

 


 

CENÍK


cenik 1)

Poplatek za zprostředkování prodeje/koupě nemovitosti (neboli provize) se zkládá ze tří složek:


 

- A) Pevná složka, tedy složka nezbytných nákladů souvisejících s prodejem.

- B) Složka volitelná klientem, a to dle rozsahu požadovaných služeb.

- C) Složka marže (zisku) realitního zprostředkovatele. 

A1) Vypracování kupních (či budoucích) smluv:

Rozumí se tím – vypracování smlouvy o smlouvě budoucí kupní, která v sobě již obsahuje vzor kupní smlouvy, nebo přímo vypracování smlouvy kupní, či smlouvy o budoucím převodu, či smlouvy o převodu.

Všechny tyto smlouvy jsou včetně kompletního právního servisu a poradenství.

Smlouvy jsou na vysoké úrovni od fundované renomované advokátní kanceláře.

Cena vypracování smlouvy včetně úprav a konzultací  5.000,- Kč

Obvyklá cena této služby, pokud by si ji klient zajišťoval sám: 8.000,- Kč


 

A2) Kolek na vklad kupních smluv do katastru nemovitostí:

Rozumí se tím – úhrada správního poplatku za vklad kupních smluv do katastru nemovitostí.

Cena kolku  1.000,- Kč

Obvyklá cena kolku, pokud by si ho klient zajišťoval sám: 1.000,- Kč


 

A3) Vypracování (uschovatelských/svěřeneckých/depozitních) smluv:

Rozumí se tím – vypracování smlouvy o (úschově/svěřenectví/depozitu). Dále otevření (uschovatelského/svěřeneckého/depozitního) účtu a případná realizace této ´´úschovy´´ v souladu se smlouvou.

Všechny tyto smlouvy jsou včetně kompletního právního servisu a poradenství.

(Úschovní/svěřenecký/depozitní) účet je řádně pojištěný.

Tato služba je na vysoké úrovni od fundované renomované advokátní kanceláře.

Cena vypracování a realizace smlouvy  7.000,- Kč

Obvyklá cena této služby, pokud by si ji klient zajišťoval sám: 10.000,- Kč


 

 

A4) Inzerce nemovitosti a marketing prodeje nemovitosti:

Rozumí se tím nejen inzerce nemovitosti, ale především marketing související s prodejem nemovitosti – tedy například:

 • realitní konzultace

 • odhad ceny makléřem

 • nafocení nemovitosti

 • možnost inzerce až na 30ti kvalitních placených realitních serverech

 • možnost inzerce v tisku

 • nabízení nemovitosti

 • komunikace se zákazníky

Cena tohoto marketingového balíčku  6.000,- Kč 

Obvyklá cena této služby, pokud by si ji klient zajišťoval sám

(tedy především takovýto rozsah hlavně webové inzerce).

V současnosti měsíční náklady na internetovou prezentaci Vaší nemovitosti

na hlavních sledovaných placených realitních serverech včetně topování

mohou činit cca 4.500,- Kč měsíčně. Dle statistik průměrná doba prodeje

nemovitosti na Jižní moravě činí cca 4 měsíce. Vaše náklady by se tedy dali

odhadovat přibližně na: 18.000,- Kč


 

A5) Mzdové, provozní a další náklady související s prodejem Vaší nemovitosti:

Rozumí se tím náklady na zaplacení práce makléře, práce asistentky při zadávání inzercí, nebo zpracování nabídky pro zájemce o koupi a dalších aktivit asistentky, či makléře v realizaci nabízení Vaší nemovitosti, či jejího prodeje, náklady na pohonné hmoty makléře při nabízení Vaší nemovitosti, náklady na telefon při nabízení a komunikaci se zákazníky a mnoho dalšíhotedy například:

 • nabízení nemovitosti

 • zpracování inzerce a stragií prodeje

 • komunikace se zákazníky

 • prohlídky nemovitosti za účasti makléře

 • možnost úvěrového poradenství pro zájemce o koupi

 • zajištění prodávajícího smlouvou o zprostředkování prodeje nemovitosti

 • zajištění zájemce o nemovitost rezervační smlouvou

 • mnoho dalších aktivit vyvinutých zprostředkovatelem za účelem prodeje nemovitosti

Cena těchto nákladů na prodej  10.000,- Kč

Obvyklá cena nelze stanovit – jedná se zejména o Váš čas,

který musíte vynaložit pro prodej Vaší nemovitosti.

Při průměrném, nebo běžném prodeji se dle statistik

jedná zpravidla až o 70 hodin Vašeho času.


 


 


 

B1) Znalecký posudek pro účely záruk za vady (případně daňové účely):

Rozumí se tím – vypracování znaleckého posudku znalcem. Tento znalecký posudek slouží pro stanovení znalecké hodnoty nemovitosti.  Znalecký posudek je dobrý  pro prodávajícího - případné ručení za vady.  Tuto jeho funkci nelze nahradit ničím a je jen na přání klienta, zda si ho nechá vypracovat.  Pro kupujícího je znalecký posudek dobrý pro účely daňového přiznání za daň z nabytí nemovitosti, kde takto klient ušetří až desítky tisíc na daně oproti zdanění rozpočtem.    My, jakožto zprostředkovatel můžeme klientovi zajistit znalecký posudek za zvýhodněnou cenu.

Cena vypracování znaleckého posudku znalcem 3.500,- Kč

Obvyklá cena této služby, pokud by si ji klient zajišťoval sám: 5.000,- Kč


 

B2) Průkaz energetické náročnosti budovy:

Rozumí se tím – vypracování průkazu energetické náročnosti budovy (energetického štítku). Povinnost prodávajícího (při prodeji) prokázat energetickou náročnost nemovitosti je dána ze zákona. K tomuto účelu slouží ´´energetický štítek´´. Zákon však v některých případech umožňuje nahradit tento ´´energetický štítek´´ například třemi posledními ročními vyúčtováními za energie. Prohlášení o splnění této povinnosti (ať už v jakékoliv formě) vždy zaneseme i do kupní smlouvy. Nesplněním této zákonné povinnosti riskuje prodávající až 100.000,- Kč pokutu. Avšak rozhodnutí, jakým způsobem prokáže prodávající energetickou náročnost nemovitosti, záleží zcela na prodávajícím. My, jakožto zprostředkovatel můžeme klientovi zajistit ´´energetický štítek´´ za zvýhodněnou cenu.

Cena vypracování energetického štítku znalcem 3.500,- Kč

Obvyklá cena této služby, pokud by si ji klient zajišťoval sám: 7.000,- Kč


 

B3) Vypracování a podání daňového přiznání za daň z nabytí nemovitosti:

Rozumí se tím – vypracování daňového přiznání, včetně potřebných příloh fundovanou účetní a dále podání daňového přiznání na finanční úřad v řádném termínu a také zadání pokynu k proplacení advokátní kanceláři. Realitní zprostředkovatel zajistí tyto služby za zvýhodněnou cenu, avšak klient si je může zajistit i sám.

Cena vypracování daňového přiznání 1.500,- Kč

Obvyklá cena této služby, pokud by si ji klient zajišťoval sám: 1.500,- Kč


 

 

B4) Vypracování dodatečných smluv a dodatečné právní poradenství:

Rozumí se tím zejména právní úkony, které narovnávají, či dávají do pořádku právní stav prodávané nemovitosti, tedy zejména vypracování a realizace těchto smluv: Smlouvy o věcném břemeni, zrušení věcných břemen, výmaz věcných břemen, výmaz jiných právních vad na nemovitostech (je-li výmaz možný), různé formy majetkových vypořádání před prodejem, právní součinnost s dořešením dědictví a mnoho dalších podobných úkonů a právní pomoci, či smluv. Pokud po nás klient požaduje tuto službu, hradíme mu v jedné ceně až tři takovéto právní úkony. Klient by měl při prodeji svou nemovitost mít bez právních vad, avšak, má-li tyto právní vady na prodávavané nemovitosti, můžeme mu pomoci s jejich řešením a kompletně toto i zaštítit.

Cena těchto služeb u nás (za ks)  1.500,- Kč

Obvyklá cena, pokud by si klient zajišťoval sám může být i až: 10.000,- Kč


  

C) DLE DOHODY 

(Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.)


 

* V případě, že se na nás budete chtít obrátit, ať už s koupí nemovitosti a přímo nám nemovitost, kterou chcete kupovat dodáte, nebo opačně, pokud prodáváte nemovitost a již máte svého kupce (například rodinného příslušníka) a obrátíte se na nás pouze s prosbou o vyřízení všech formalit a zajištění celého obchodu, abyste šetřili svůj čas a veškeré vyřizování přenecháte nám, pak poplatek za zprostředkování (koupě/prodeje) nemovitosti (dále jen provize)  bude činit 29.000,- Kč s kompletními službami. 

Další ceny:

Pokud budete požadovat úschovu u notáře, zaplatíte příplatek 10.000,- Kč.

V případě využití služeb geometra, či jiných obdobných služeb - Vám bude účtován poplatek 10.000,-Kč.

Ostatní podmínky - sazebníkem neupravené - se řídí konkrétními dohodami realitního zprostředkovatele a klienta.

 

 

 

 

 

 

cenik 2) novostavby – neplatíte žádné provize – jen kupní cenu !

 

cenik 3) hypotéky a úvěry – neplatíte za vyřízení žádné provize !


 

 

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode